Privacy verklaring

Dit is de privacy policy van de Stichting Oudleerlingen Katwijk. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met cookies en de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.

1 maart 2021

Uw privacy is voor Stichting Oud Leerlingen Katwijk van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij bij de website Stichting Oudleerlingen Katwijk allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met Stichting Oudleerlingen Katwijk.

Verzamelde gegevens
Als u zich aanmeldt voor deze website en toegang tot het besloten gedeelte van de website wenst wordt u gevraagd uw N.A.W. gegevens vast te leggen. Deze gegevens gebruiken wij voor het verlenen van onze diensten (versturen van de nieuwsbrieven, fysieke verzending van de Katwijk Kroniek en toegang te verlenen tot het besloten gedeelte van de website). Ook leggen wij het gebruikte IP-adres vast voor de beveiliging van onze website. Er worden verder geen gegevens verzameld, ook niet via Google analytics.

U heeft meerdere mogelijkheden om uw gegevens wel of niet te delen met medegebruikers. Uw gegevens en ook het overgrote deel van het archief, Katwijk Kronieken, etc. zijn alleen toegankelijk op het besloten gedeelte van de website. De nieuwsbrieven bestaan uit een publiek deel (bijvoorbeeld de aankondiging van de golf reünie, grote reünie, jaargang reünie of Heerenavond) en een besloten (toegankelijk na inloggen) gedeelte met verdere informatie, waaronder aangemelde deelnemers.

Uw account
Bij bepaalde onderdelen van onze website dient u zich eerst registreren. U dient dan informatie over uzelf op te geven. Uw gebruikersnaam is uw e-mailadres. Daarmee maken wij een account aan, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
Hiervoor gebruiken wij uw:

Door de gegevens in te vullen geeft u impliciet toestemming voor het gebruik van deze gegevens. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft en zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen op de website en zodat wij u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. U kunt via uw account informatie aanpassen en ook uw gegevens laten verwijderen wanneer u dat wilt.

Cookies 
Wij maken op onze website geen gebruik van cookies. 

Toegang portaal
Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf een aantal kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de website. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is. Hiervoor gebruiken wij uw:

Deze hebben wij nodig zodat wij u toegang kunnen verlenen tot het besloten gedeelte van de website. Wij bewaren deze informatie tot het einde van de dienstverlening aan u.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres.

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat wij zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren (fysieke verzending van de Katwijk Kroniek) en de website te bouwen en te onderhouden ( op basis van een confidentiality/non-disclosure overeenkomst), delen wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde met andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn. 

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

Uw rechten
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen. Wij nemen elke klacht intern in behandeling en communiceren dit verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Stichting Oud Leerlingen Katwijk
Postbus 12
3720 AA Bilthoven
E-mailadres: info@mutua-fides.com