Gids voor de geschiedenis van de jezuïeten in Nederland

Paul Begheyn SJ, Gids voor de geschiedenis van de jezuïeten in Nederland 1850-2000, (Nijmegen, Valkhof Pers, 2000).